तेजस अर्बन बँक कॉ -ऑप क्रेडिट सोसायटी बीड

02442 -223112

info@tejasgroupbeed.com

प्रगती शाळे समोर,

ग्रामसेवक,कॉलोनी नगर रोड बीड

9:00 am – 06:00 pm

Sunday Close

संपर्क

बचत खाते (Saving Accounts)

अभिमानानं उघडा खात... आपुलकीच जोडा नात...!

तेजस अर्बन आपल्या ग्राहकांना चांगली सुरक्षा देण्यासाठी एकमात्र उद्देशाने विकसित केलेले स्मार्ट सेव्हिंग खाते अभिमानाने अभिमानाने सादर करते. तेजस अर्बन सरलीकृत बँकिंगकडे पहिले पाऊल घ्या.

सेविंग खाते

saving account ( सेविंग खाते) सेविंग खाते उघडून मिळवा आपल्या बचत खात्यावर 2.50 % ( अडीच टक्के ) व्याज दर व 5 मिनिटांत खाते नंबर व पासबुक मिळवा.

बचत खाते

saving account ( बचत खाते ) बचत खाते उघडून मिळवा आपल्या बचत खात्यावर 2.50 % ( अडीच टक्के ) व्याज दर व 5 मिनिटांत खाते नंबर व पासबुक मिळवा.

आवश्यक कागदपत्रे

+ आधार कार्ड / मतदान कार्ड/ प्यान कार्ड/ वीज बिल / फोन बिल आदि

+ रंगीत पासपोर्ट साईज फोटो

सेविंग खाते/बचत खाते) ओपनिंग फिस

• विना चेक बुक 310/- रुपये
• चेक बुक सहित 510/- रुपये

चालु खाते (CURRNET ACCOUNT)

• ज्या फर्मच्या नावे खाते ओपन करायचे आहे त्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र /शॉपक्त लायसन्स / प्यान कार्ड व प्रॉपरायटरचा शिक्का.
• प्रॉपरायटरचे आधार कार्ड / मतदान कार्ड/ प्यान कार्ड/ वीज बिल / फोन बिल आदि.
• प्रॉपरायटरचे 2 रंगीत पासपोर्ट साईज फोटो.

ज्यांची आपण काळजी घेता त्यांना तेजस अर्बन बँक मध्ये विशेष संरक्षण आहे. आपली हक्काची तेजस अर्बन

तेजस ग्रुप
तेजस अर्बन बीड तेजस इलेक्ट्रिकल्स सामाजिक कार्य कर्मचारी मेल लॉगिन