तेजस अर्बन बँक कॉ -ऑप क्रेडिट सोसायटी बीड

02442 -223112

info@tejasgroupbeed.com

प्रगती शाळे समोर,

ग्रामसेवक,कॉलोनी नगर रोड बीड

9:00 am – 06:00 pm

Sunday Close

संपर्क

ठेवीवर आकर्षक व्याजदर

ठेवीवर आकर्षक व्याजदर :

१८१ ते ३६५ दिवस
क्र. ठेवी वर योजना व्याज दर जेष्ठ नागरीकांसाठी
१) 30 दिवस ते 45 दिवस 5% या कालावधीत जेष्ठ नागरीकांसाठी 0.50 % जास्तीचा व्याजदर राहील
२) 46 दिवस ते 90 दिवस 7% या कालावधीत जेष्ठ नागरीकांसाठी 0.50 % जास्तीचा व्याजदर राहील
3) 91 दिवस ते 180 दिवस 8% या कालावधीत जेष्ठ नागरीकांसाठी 0.50 % जास्तीचा व्याजदर राहील
४) 181 दिवस ते 365 9% या कालावधीत जेष्ठ नागरीकांसाठी 0.50 % जास्तीचा व्याजदर राहील
366 दिवसाच्या पुढे १०%


मासिक ठेव योजना ( Monthly income scheme)
• १५ महिन्यासाठी १ लाख रुपये गुंतवा दरमहा मिळावा ९००/- रुपये व्याज

धनवर्षा ठेव योजना
४५ महिन्यात दाम दीडपट
९० महिन्यात दाम दुप्पट

तेजस ठेव योजना
72 महिन्यात दामदुपट.

लक्षाधीश ठेव योजना
• दरमहा ५००/- रुपये भर व ७५ महिन्यानंतर ५०,०००/- रुपये मिळावा.>
• दरमहा १०००/- रुपये भर व ७५ महिन्यानंतर १,००,०००/- रुपये मिळावा.>

सभासदांसाठी मा. सुरेश आण्णा अपघात विमा योजना.

तेजस ग्रुप
तेजस अर्बन बीड तेजस इलेक्ट्रिकल्स सामाजिक कार्य कर्मचारी मेल लॉगिन